sikora-modraszka4

sikora-modraszka3

sikora-modraszka

Sikora modraszka, znana również pod nazwą modraszka zwyczajna, to ptak z rodziny sikor, powszechnie występujący w naszym rejonie.

Występowanie
Sikora modraszka występuje na znacznym obszarze Europy, z wyłączeniem Skandynawii. Występuje również w Azji, Pojawia się w różnych miejscach, ale przede wszystkim spotykana jest w lasach liściastych i mieszanych. Bardzo podobna do sikory bogatki, jednak w przeciwieństwie do niej, rzadziej wybiera tereny zajmowane przez człowieka.

W lasach występuje bardzo licznie. Z reguły decyduje się na lasy zamieszkiwane również przez dzięcioła – często na miejsce bytowania, wykorzystuje stare gniazda, właśnie przez te ptaki opuszczone.Wygląd
Ptak jest stosunkowo mały – rozpiętość skrzydeł nie przekracza 20 cm, a długość ciała nie przekracza 8 cm . Jest mniejsza od wróbla.

Upierzenie sikorki modraszki jest dość charakterystyczne przeważa kolor żółty, choć można również wyróżnić elementy o niebieskawym odcieniu, choćby takie jak skrzydła. Obie płci upierzone są jednakowo, choć samice posiadają upierzenie nieco bardziej matowe.

Pożywienie
Sikora zjada przede wszystkim owady, drobne pajęczaki, larwy. Bardzo często oceniania jest jako ptak, który pomaga w naturalnym niszczeniu larw i innych szkodników. Dzieje się tak, choćby w przypadku kasztanowców zaatakowanych przez szrotówka kasztanowcowiaczka. Zdarza się, że człowiek sam przyciąga sikorki do sadów, montując budki lęgowe. Dzieje się tak nie bez przyczyny – znakomicie pomagają one w naturalnej ochronie drzew przed szkodnikami.

Lęgi
Sikory modraszki to ptaki, o bardzo licznych lęgach. Wyprowadza 2 lęgi w roku, składając nawet 16 jaj. Wysiaduje je przez 2-3 tygodnie, gniazdowniki gotowe są do opuszczenia gniazda już po około 20 dniach.

Sikora modraszka jest gatunkiem bardzo licznie występującym w naszym kraju, mimo tego jest ptakiem objętym ścisłą ochroną gatunkową.