pelzacz-lesny-1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

pelzacz-lesny-3

Pełzacz leśny to gatunek niewielkiego ptaka z rodziny pełzaczy.

Występowanie
Pełzacz leśny zamieszkuje znaczną część Europy, wiele leśnych obszarów Azji, Japonię i część Ameryki Północnej. Ciekawostką jest fakt iż nie można go spotkać w takich krajach jak Holandia. Nie pojawia się również w niektórych rejonach Francji. Zamieszkuje tereny zimniejsze, niż niezwykle podobny do niego pełzacz ogrodowy, prawdą jest jednak to, iż niektóre rejony występowania obu tych ptaków pokrywają się. Jest ptakiem osiadłym, jednak niektóre osobniki z miejsc wyjątkowo zimnych, przelatują na zimę w cieplejsze rejony świata.

Zarówno pełzacz leśny jak i pełzacz ogrodowy występują także w Polsce. Pełzacz leśny uznawany jest jako średnio liczny ptak lęgowy. Występuje na znacznym obszarze kraju, nie występuje na terenach górskich.

Przede wszystkim pojawia się w lasach iglastych, liściastych i mieszanych, najczęściej w lasach starszych. W Polsce również występuje najczęściej w lasach starszych. W drzewach alejek parkowych i w parkach pojawia się, jeśli przeważają w nich drzewa iglaste.

Gniazdo zakłada w szczelinach drzew, dziuplach, szczelinach starych, opuszczonych budynków, często w elementach poszycia dachowego. Niekiedy korzysta ze skrzynek lęgowych. Konstrukcja gniazda to przede wszystkim gałązki poprzedzielane mchem, liśćmi, trawą i innymi miękkimi elementami. Gniazdo jest dość duże, a jego budową zajmuje się przede wszystkim samica.Wygląd
Pełzacz leśny to ptak stosunkowo niewielki. Długość ciała to 12 cm, rozpiętość skrzydeł, to niecałe 20 cm. Zarówno samica jak i samiec są upierzone tak samo i nie są praktycznie do odróżnienia w terenie. Posiadają upierzenie koloru brązowego u góry, jasne na dole. Górna część ciała ptaka jest najeżona drobnymi plankami. Skrzydła paskowane – kolory które na nich się pojawiają, to czarny i biały.

Charakterystyczną cechą pełzacza leśnego, jest dość długi ogon – jest on pomocny w trakcie chodzenia po drzewach – pełzacz idąc po pniu, podpiera się nim, utrzymując równowagę.

Podobnym ptakiem jest pełzacz ogrodowy. Jeśli chodzi o wygląd, różnice są na tyle niepozorne, iż nie ma w zasadzie szans na rozpoznanie gatunku w terenie.

Pożywienie
Głównym składnikiem pożywienia pełzacza leśnego, są owady i larwy. Zjada także poczwarki, pająki, jaja. Jesienią i zima zjada drobne nasiona i elementy roślin. Zdobywanie pożywienia jest dość oryginalne. Pełzacz leśny wchodzi na pień drzewa i idąc po nim w górę, jednocześnie idzie w bok. Wykonuje na pniu marsz, którego ślad przypomina sprężynę. W trakcie tego marszu, wyjada z kory drzewa wszystkie larwy i owady. Następnie odlatuje na kolejne drzewo, na którym powtarza to samo zachowanie.

Lęgi
Ptak wyprowadza jeden lubi dwa lęgi rocznie. Pierwszy w kwietniu, drugi w okolicach czerwca W każdym lęgu ptak składa około 6 jaj. Wysiaduje je przez około 17 dni. Wysiaduje je tylko samica, samiec nie bierze w tym udziału. Po wykluciu się, młode przez 2 tygodnie przebywają w gnieździe i są dokarmiane przez oboje rodziców. Później jeszcze przez kilka dni pozostają pod opieką rodziców, ale poza gniazdem. Następnie rozpoczynają samodzielne życie.

W Polsce ptak ten objęty jest ścisłą ochroną gatunkową.