kopciuszek1

kopciuszek2

kopciuszek3

Kopciuszek to niewielki ptak z rodziny muchołówkowatych.

Występowanie
Kopciuszek zwyczajny, to ptak, który występuje zarówno na terenie części Europy, jak i na terenie niektórych rejonów Azji. Występuje także w rejonie Afryki Północnej. Jest to ptak częściowo wędrowny – wędrują przede wszystkim te ptaki, które zamieszkują zimniejsze rejony Europy i Azji. Ptaki z rejonów cieplejszych, prowadzą osiadły tryb życia. Zimowiska północnych populacji znajdują się zarówno na terenie Indii jak i w innych rejonach tej części świata.

Kopciuszek zwyczajny występuje również w naszym kraju. Określany jest jako nieliczny ptak lęgowy. W rejonach górskich jest bardziej liczny. Niektóre osobniki przelatują przez nasz kraj, niektóre zimują w nim, wtedy populacja jest nieco większa. Występuje częściej w miastach niż poza nimi. Dość rzadko spotykany jest na terenach wiejskich.

Swoje gniazdo bardzo często zakłada w starych budynkach i podobnych miejscach. Występuje w terenie zurbanizowanym o wiele częściej niż na terenie nie zurbanizowanym, pod warunkiem jednak, że ma dostęp do terenów zielonych,.Wygląd
Kopciuszek to ptak nieco mniejszy od wróbla. Długość ciała kopciuszka zwyczajnego, to około 16 cm, rozpiętość skrzydeł jest o 10 cm większa. Samiec i samica mają podobne rozmiary, jednak ubarwienie może się różnić. Samiec w trakcie godów ma upierzenie w większości łupkowo-czarne. Charakterystyczny dla niego jest także rdzawy ogon. Samiec w szacie spoczynkowej posiada upierzenie bardziej zbliżone do koloru szarego. Samice są dość łatwe do odróżnienia od samca, gdyż ich upierzenie jest bardziej jasne.

Ptaki są często porównywane i kojarzone z pleszką. To dwa różne gatunki, aczkolwiek można między tymi ptakami znaleźć wspólne punkty.

Pożywienie
Zjada bardzo często pokarm pochodzenia zwierzęcego – głównie owady, larwy, ale również niewielkie ślimaki, inne drobne bezkręgowce. W okresie jesiennym, gdy zdobycie tego pokarmu jest znacznie utrudnione, zjada również pokarm pochodzenia roślinnego – na przykład owoce jagód. Bardzo często szuka pokarmu na ziemi – zwinnie skacze, biega, wyszukuje pokarm, ale potrafi również pozyskiwać go z pni drzew i podobnych miejsc.

Lęgi
Samica wyprowadza dwa lęgi w roku, składając w każdym 5-7 jaj. Wysiaduje je przez 12-17 dni. Przez kolejne 2 tygodnie młode pozostają w gnieździe i są dokarmiane zarówno przez samca jak i samicę.

W Polsce ptak objęty jest ścisłą ochroną.