sep-plowy2

sep-plowy3

sep-plowy1

Sęp płowy to gatunek dużego ptaka, pochodzącego z rodziny jastrzębiowatych.

Występowanie
Sęp płowy, występuje przede wszystkim w suchych górach południowej Europy, Azji oraz Afryki. Fakt bytowania w danym miejscu, nie oznacza jednak, że nie zapuszcza się w inne rejony – poszukując pożywienia, może oddalać się od swoich siedzib na znaczne odległości.

W Polsce sęp płowy bytował wiele lat temu. Ostatnie wzmianki o tym ptaku pochodzą z dawnych lat. Na początku dwudziestego wieku stwierdzono iż takie ptaki u nas występowały. W kolejnych latach nie notowano występowania, aczkolwiek obserwowano ptaki, które przelatywały nad naszym krajem, nawet nad miastami. Ostatnie potwierdzone informacje o przebywaniu sępów płowych w Polsce, to informacje pochodzące z jednego z wysypisk śmieci – zauważono tam sępa przebywającego na tym terenie przez dłuższy czas.

W swoich rejonach występowania, sępy płowe oczywiście zakładają gniazda. Z reguły zakładają je na występach skalnych, w szczelinach skał i podobnych miejscach.Wygląd
Ptak o długości ciała, wynoszącej około metr i rozpiętości skrzydeł, wynoszącej około 280 cm. Ptak ten pozbawiony jest cech dymorfizmu płciowego. Naga głowa i szyja ułatwia wyjadanie padliny, szczególnie wnętrzności zwierząt. Wierzch ciała sępa, jest koloru szaro – rudego, spód jest nieco jaśniejszy. Charakterystyczną cechą są czarne lotki oraz sterówki. Dziób i nogi są koloru sino – niebieskiego. Sępy to ptaki dość długowieczne – mogą żyć ponad 40 lat. Wygląd sępów jednak przez ten cały czas się nie zmienia.

Pożywienie
Sęp jest ptakiem, który przede wszystkim zjada padlinę. W odróżnieniu od innych ptaków, sępy wyjadają wnętrzności i mięso. Spora liczebność sępów, w niektórych krajach, połączona jest z brakiem wystarczającej ilości pokarmu – zdarza się, że sępy atakują żywe zwierzęta. Takie ataki potwierdzane są choćby w krajach leżących na południu Europy.

Lęgi
Serb wyprowadza jeden lęg w roku. Samica znosi jedno jajo, które wysiaduje przez około 52 dni. W wysiadywaniu jaja, pomaga jej samiec, siadając za nią, gdy samica szuka pożywienia. Po wykluciu małego, przez 3 – 4 miesiące pozostaje ono z rodzicami.

Sęp płowy jest w Polsce objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Niezwykle podobnym do niego ptakiem, jest sęp kasztanowaty. Różni się rzecz jasna upierzeniem, zamiast na skałach, buduje swoje gniazda na drzewach. Pozostałe ceny tych ptaków są praktycznie identyczne.