gawron1Gawron to powszechnie występujący w Polsce ptak, przez niektórych określany jako wrona, co jest oczywiście wielkim błędem, są to bowiem całkowicie inne gatunki ptaków.

Występowanie

Gawrony zasiedliły praktycznie teren całej Europy, jednak to nie są jedyne miejsca, w których występują. Występują także w Azji oraz w Azji Mniejszej. W Europie można je spotkać również na północy, co w przypadku ptaków występujących w Polsce, zdarza się dość rzadko. Jest ptakiem wędrownym, jednak nie odlatuje na zimę bardzo daleko. Gawrony z Polski zimują w Czechach, czy też w innych mało odległych krajach, jednak na ich miejsce do naszego kraju, bardzo często przylatują gawrony z rejonów północy i z Azji. Gawrony przylatują w miesiącu marcu, a odlatują tuż przed zimą. Ciekawostką jest fakt pozostawiania około 20 % populacji na miejscu – nie wylatują one na zimę.

Bardzo często widywany w miastach, gdzie populacja gatunku może sięgać kilku tysięcy par, Gniazda gawronów nie przypominają klasycznych gniazd ptaków. Są to swego rodzaju koszyki, zaplecione gdzieś wysoko pomiędzy gałęziami dużych drzew. Niekiedy są to gniazda występujące w bardzo dużych ilościach. W przypadku braku możliwości osiedlenia się na drzewach, budują swoje gniazda w róznych częściach budynków i innych budowli zbudowanych przez człowieka.

Pożywienie

gawron2Gawrony są ptakami, które wyszukują pożywienie na ziemi. Bardzo często również wydłubują je z ziemi. Żywią się produktami pochodzenia zwierzęcego jak i roślinnego. Zjadają dżdżownice, pędraki, równego rodzaju owady, ale również różne bezkręgowce, jaszczurki, żaby, drobne gryzonie. W przypadku roślin, zadowalają się nasionami roślin oraz ich fragmentami. Nie obawiają się ludzi, bardzo często pozyskując pożywienie z pól, nawet wtedy, gdy pracują na nich ludzie. Pojawiają się także na śmietniskach, korzystając z pożywienia wyrzucanego przez ludzi.Lęgi

gawron3Gawron wyprowadza jedne lęg w roku. Samica składa jaja o nieco podłużnym kształcie – zawsze jest ich kilka. Wysiaduje je przez około 3 tygodnie, w tym czasie nie wstaje z gniazda – pozwala karmić się samcowi. Po wykluciu, młode pozostają w gnieździe przez około 35 dni. Do tego czasu są karmione zarówno przez samca jak i samicę.

Gawrony są w Polsce gatunkiem widocznym i słyszanym, wydają bowiem z siebie charakterystyczne dźwięki. Myląca może być jednak ich liczba – powszechnie wydaje się, że jest ich sporo, ponieważ zima dolatuje ich dość dużo, jednak od lat odnotowuje się spadek populacji gawronów – między innymi dlatego gawrony są uznawane za ptaki podlegające częściowej ochronie gatunkowej.