paszkot1

paszkot2

paszkot3

Paszkot, to ptak śpiewający, zakwalifikowany do rodziny drozdów.

Występowanie
Paszkot jest ptakiem, który występuje na znacznym obszarze Europy i Azji. Spotyka się go w centralnej części Europy, ale również w Azji Środkowej i na Syberii. Charakterystyczne jest to, iż ptak ten występuje także w miejscach, gdzie zimy są dość ostre. Oczywiście na zimę odlatuje w cieplejsze rejony, nie są to jednak odległe migracje. W miejscach, gdzie klimat jest umiarkowany, ptak na zimę nie odlatuje.

Ptak występuje również w Polsce i to w dość dużych ilościach, jednak nie występuje na nizinach. Najłatwiej dostrzec go w górach. W przypadku Polski, część ptaków odlatuje na zimę, część pozostaje.

Żyje przede wszystkim w wysokopiennych lasach, które są dość stare. Najczęściej na miejsce bytowania wybiera brzegi lasów – dużo rzadziej występuje w centralnych ich częściach. Bardzo często można również spotkać gniazda paszkotów w zadrzewieniach śródpolnych.

Gniazdo zakłada w gałęziach drzew. Zewnętrzna część gniazda również się z nich składa. Jako budulec wykorzystuje także twarde łodygi roślin, wyściółka, to trawy, mchy, siano oraz inne miękkie elementy.Wygląd
Długość ciała to około 27 cm, rozpiętość skrzydeł przekracza 45 cm. Obie płci są ubarwione praktycznie identycznie. Nie ma także większych różnic w wielkościach tych ptaków. Charakterystyczne upierzenie to ciemnobrązowy wierzch ciała i jasnobrązowy spód. Spód ciała nakrapiany jest trójkątnymi plamkami.

Pożywienie
Paszkot żywi się larwami, dżdżownicami, ślimakami oraz innymi mięczakami, które charakteryzują się miękkością. Swojego pokarmu, poszukuje przede wszystkim na ziemi. Jesienią i zimą, z powodu mniejszej ilości pokarmu pochodzenia zwierzęcego, decyduje się na zjadanie nasion i innych elementów roślin.

Lęgi
Paszkot wyprowadza 2-3 lęgi w roku, zawsze od kwietna do maja. Jaja są wysiadywane przez 15 dni, wysiaduje je i samiec i samica. Z reguły jest ich 4-5, nie więcej.

Młode, po wykluciu się, przebywają w gnieździe przez około 17 dni. Przez pierwsze dwa tygodnie, młodymi opiekuje się matka, później opieka przechodzi na ojca – samica w tym czasie zaczyna drugi lęg.

Ptak jest objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową.