jastrzab1

jastrzab2

jastrzab3

Jastrząb to gatunek dość dużego ptaka z rodziny jastrzębiowatych. Z nazwy bez wątpienia znanego wszystkim.

Występowanie
Jastrząb jest ptakiem, który występuje praktycznie na terenie całej półkuli północnej, zarówno w Europie, jak i w Ameryce. Oczywiście należy tu wspomnieć o podgatunkach tego ptaka, zajmujących poszczególne rejony świata. W Polsce uznawany jest za gatunek dość nieliczny. Statystyki mówią o tym, że można w naszym kraju znaleźć około kilku tysięcy par tych ptaków.

Jastrząb pojawia się głównie w miejscach określanych jako luźne drzewostany iglaste. Zawsze wybiera miejsca, które zawierają szereg miejsc otwartych, z tego miedzy innymi powodu koczuje nierzadko w miejscach, które posiadają długą granicę pomiędzy lasem a terenem otwartym. Niekiedy pojawia się w pobliżu skupisk ludzkich, jednak nie jest to generalna zasada.

Wygląd
Samice są nieco większe od samców – długość ciała samic, to około 65 cm, samców to około 55 cm. Rozpiętość skrzydeł odpowiednio – około 120 i około 100 cm. Jastrząb jest ptakiem, który ma jasnopopielaty wierzch ciała. Górna część ciała, jest nieco ciemniejsza. Charakterystyczną cechą, są występujące na całym upierzeniu faliste prążki – u dołu ciemne, na jasnym tle, u góry ciała jastrzębia odwrotnie.Pożywienie
Jastrząb jest typowym drapieżnikiem, polującym przede wszystkim na ptaki takie jak gołębie, wrony, kaczki, sójki czy też dzięcioły. Dość często notuje się przypadki polowania na ptactwo domowe. Poza ptakami, poluje na ssaki – wiewiórki zające, czy też króliki. Niestrawione elementy zwraca, dzięki czemu można określić jego dietę. Dość utrudnione zadanie ma zimą – wtedy trudno mu zdobyć pożywienie, dlatego niekorzystne dla tych ptaków są przedłużające się mrozy.

Lęgi
Samica wyprowadza jeden lęg w roku, składając na przełomie marca i kwietnia 2-6 jaj. Wysiadywane są przez około 40 dni, a w wysiadywaniu bierze udział i samica i samiec, ale większą rolę odgrywa samica. Ptaki pozostają w gnieździe nawet przez 70 dni. Pozostawianie w gnieździe, jest pojęciem umownym – młode, po około 40 dniach, wychodzą z gniazda na pobliskie gałęzie, z których uczą się latania. Faktem jest jednak, że do 70 dnia, rodzice dokarmiają swoje młode.

W Polsce jastrząb jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.