jemiołuszka
Jemiołuszka jest niewielkim ptakiem wędrownym z rodziny jemioułszek. Wyróżnia się jej dwie odmiany.

Występowanie

Jemiołuszka to gatunek niezmiernie odporny na zimno, z tego między innymi powodu, zamieszkuje między innymi tajgę. Na kontynencie amerykańskim występuje na północy, widziana jest w Skandynawii, w Europie, na Syberii, na północy Kanady. Jest widoczna także w Polsce, najczęściej jednak są to ptaki w trakcie zimowania. Przylatują z północy Europy przy końcu jesieni, odlatują wczesną wiosną. Określa się go jako gatunek inwazyjny – w sytuacji braku pożywienia na północy, jemiołuszki przemieszczają się w bardzo wielkich ilościach. W Polsce zimuje bardzo rzadko – najczęściej przelatuje, zimując w okolicach Francji i w cieplejszych miejscach. Zimowanie zdarza się bardzo rzadko, warto jednak wspomnieć o tym, że wiele z jemiołuszek, które znajdują wiele pokarmu w miejscach przelotu, pozostaje w danym miejscu i nie leci dalej.Jemiołuszka jest ptakiem występującym z reguły stadnie. Rzadko kiedy jest inaczej. Najczęściej spotyka się jemiołuszki w grupach około 20-30 osobników, w niektórych przypadkach, jest ich nawet około 1000. Jest dość ufna w stosunku do człowieka. Dzieje się najprawdopodobniej dlatego, że rzadko ma okazję go spotykać. Dopiero wtedy, gdy poczuje się zagrożona, staje się nieufna.

Swoje gniazda zakłada w koronach drzew iglastych. Gniazda składają się z drobnych gałązek, piór, sznurków, siana, mchu i wszystkiego, co może wykorzystać do budowy swojego miejsca. Z reguły ulokowane są dość wysoko – niekiedy na wysokości przekraczającej 5 metrów.

jemioluszka2Wygląd

Ptak wielkości szpaka, ale o innym ubarwieniu. Upierzenie brązowo – szare. Nie ma specjalnych różnic pomiędzy upierzeniem samca i samicy.

Lęgi

Samica jemiołuszki wyprowadza jeden lęg w roku. Znosi od 4 do 6 jaj i wysiaduje jej przez dwa tygodnie. W tym czasie nie wstaje z gniazda, dokarmia ją samiec. Młode po wykluciu się, pozostają w gnieździe przez 2 tygodnie. Po tym czasie są zdolne do latania. Przez ten czas, karmione są przez oboje rodziców, a główną częścią pożywienia są komary.
Polska jest krajem, na którego terenie jemiołuszki są objęte ścisłą ochroną gatunkową.