srokaSroka to ptak, którego nikomu nie trzeba przedstawiać, gdyż w Polsce można go spotkać bardzo często. Pochodzi z rodziny krukowatych. Charakterystyczna, czarno biała, dość duża i niekiedy bardzo krzykliwa, jest ptakiem, który w Polsce rozpoznaje praktycznie każdy.

Wygląd

Sroka jest ptakiem o bardzo charakterystycznym wyglądzie. Jej długość sięga prawie pół metra, jednak znaczna część to ogon – znane są przypadki, występowania ogonów o 25 centymetrowej długości. Długość skrzydeł wynosi około 20 centymetrów. Sroka jest ptakiem, o stosunkowo niewielkiej wadze – waży niespełna 200 g.

Upierzenie sroki jest czarno – białe. Barwy charakterystycznie się układają – powstaje swego rodzaju kontrast. Skrzydła roku są czarne, spód ciała biały, nogi czarne, Czarny także jest dziób.

Występowanie

sroka2Sroka jest ptakiem, który często występuje w pobliżu skupisk ludzkich. Spotykana jest w okolicach osiedli mieszkaniowych, w centrach miast i innych miejscach. Można ją spotkać również na wsiach, oraz na szeroko pojętych terenach rolniczych. Bez względu na miejsce występowania, buduje gniazda w kępach krzaków, oraz w koronach drzew. Niekiedy na swoją siedzibę, wybiera bardzo wysokie drzewa. Charakterystyczne jest to, iż bardzo broni swojego terenu – znane są przypadki wyprowadzania się innych ptaków z miejsc, w których zagnieździły się sroki.

Gniazdo sroki jest gniazdem, którego nie można pomylić z gniazdem żadnego innego ptaka. Jest zawsze solidną półkolistą budowlą, odporną na silne wiatry, które w koronach drzew mogą powodować zniszczenia. Złożona z gałązek, trawy, gazet i innych elementów. Wewnątrz jest bardzo dokładnie oblepione gliną. Wejście do gniazda stoki znajduje się zawsze z boku.

Analizując szerzej – sroka jest ptakiem, który występuje w Polsce dość licznie. Ptaki występują praktyczne w całej Europie, w północnych rejonach Afryki, w Ameryce Północnej. Jest ptakiem osiadłym.Pokarm

Sroka jest ptakiem, który odżywia się produktami zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego. Podstawową w diecie sroki są owady, jednak analizując temat zwierzęcych pokarmów należy wspomnieć o tym, że sroka zjada również małe gryzonie, jajka – szczególnie ptaków śpiewających. Zdarza się, że sroka zjada pisklęta mniejszych ptaków. Z pokarmu roślinnego, sroka zjada takie rzeczy jak nasiona roślin uprawnych i inne elementy roślin.

Lęgi

Sroka wyprowadza 1 lęg w roku, składając w tym czasie 4-7 jaj. Jaja są wysiadywane niespełna 3 tygodnie. Młode opuszczają swoje gniazdo mniej więcej po miesiącu.

Warto dodać, że wyróżnia się 12 podgatunków srok. Można tu wymienić choćby takie gatunki jak srokacz mały, sroka błękitna, czy srokacz szary.