dzieciol-zielonosiwy1

dzieciol-zielonosiwy2

dzieciol-zielonosiwy3

Dzięcioł zielonosiwy to gatunek ptaka z rodziny dzięciołów. Oceniany jako ptak średniej wielkości.

Występowanie
Dzięcioł zielonosiwy występuje w całym rejonie Eurazji. Zasiedlił między innymi część Półwyspu Skandynawskiego, ale również takie kraje jak Francja. Europa nie jest oczywiście jedynym miejscem występowania – w Azji występuje dość licznie. W okolicach Uralu, na Syberii oraz w wielu innych miejscach populacja dzięcioła zielonosiwego jest dość liczna. Występuje również w takich państwach jak Chiny, Mongolia, czy Japonia. Jednym słowem – to gatunek, który zasiedlił znaczy obszar świata. Najnowsze badania dowodzą, że nie jest jednak to koniec rozprzestrzeniania się gatunku – badania mówią o tym, że populacja się zwiększa, a dzięcioły zioenonosiwe pojawiają się w kolejnych rejonach.

Dzięcioł zielonosiwy występuje również w naszym kraju. Jego liczebność nie jest jednak zbyt wielka. W niektórych rejonach kraju, odnotowywane są pojedyncze pary, w rejonie Śląska i w Małopolski, odnotowano około 60 par lęgowych.

Dzięcioł swoje gniazda wykłuwa w drzewach. Najchętniej wykorzystuje drzewa stare, niezbyt twarde, często w części spróchniałe. Bardzo rzadko decyduje się na wykłuwanie dziupli w drzewach twardych i zdrowych.Wygląd
Ptak kwalifikowany jest jako średni. Długość ciała to około 30 cm, rozpiętość skrzydeł to około 46 centymetrów. Dzięcioł zielonosiwy to ptak, który – jak sama nazwa wskazuje – wyróżnia się właśnie taką barwą upierzenia. Dość intensywnie zielone skrzydła, z wyraźnymi ozdobami – jasnymi plamkami – kontrastują z jasnozielonym ciałem ptaka. U samców występuje na głowie rudego koloru czapeczka. Nie posiadają jej samice.

Pożywienie
Dzięcioł zielonosiwy – co bardzo interesujące – żeruje przede wszystkim na ziemi, a główną częścią jego pożywienia są mrówki. Niekiedy korzysta z żerowisk dzięciołów czarnych, dzięki czemu możne docierać do mrowisk, ukrytych pod pokrywać śniegu. Nierzadko korzysta również z pokarmu pochodzenia roślinnego – zjada na przykład owoce jarzębin, również orzechy laskowe.

Lęgi
Ptak wyprowadza tylko jedne lęg w roku, samica znosi 7-9 jaj, które wysiadywane są do osiemnastu dni. W wysiadywaniu bierze udział zarówno samiec jak i samica dzięcioła. Młode pozostają w gnieździe przez około 20 dni. Zasiedlając nowe tereny, młode nie odlatują zbyt daleko – niekiedy to odległości nie przekraczające kilku kilometrów od miejsca urodzenia.

Dzięcioł zielonosiwy jest objęty w naszym kraju ochroną gatunkową.