myszolow1
myszolow2

Myszołów zwyczajny to ptak drapieżny, pochodzący z rodziny myszołowatych.

Występowanie
Myszołów jest ptakiem, który zamieszkuje znaczną część Europy, oraz część Azji. W zależności od miejsca zamieszkiwania, można wyróżnić kilka podgatunków tego ptaka. Oczywiście występuje także w Polsce.

Myszołów w Polsce jest ptakiem dość popularnym. Określany jest jako średnio liczny ptak lęgowy, a jego populacja przekracza 40 000 par. Zamieszkuje przede wszystkim tereny poza miastami. Oprócz par mieszkających w Polsce, w czasie przelotów, można odnotować szereg myszołowów z innych krajów. Przeloty odbywają się głównie wzdłuż wybrzeża, dość rzadko odbywają się środkową częścią kraju.

Ptak jest kwalifikowany jako wędrowny – większość osobników migruje na zimę w kierunku Afryki, jednak coraz częściej zdarzają się myszołowy, które zimują w kraju – są ptakami osiadłymi.

Gniazdo myszołowa, ma najczęściej kolisty kształt i znaczną wielkość. Zbudowane jest z gałęzi, wymoszczonych mchem, wrzosami, sierścią zwierząt i innymi miękkimi elementami. Lokowane najczęściej między gałęziami drzew, jest gniazdem, z którego ptaki korzystają przez wiele lat.Wygląd
Długość ciała, to prawie 60 cm, rozpiętość skrzydeł przekracza 135 cm, z całą pewnością więc można określić tego ptaka jako dość duży. Samica jest nieznacznie większa od samca, jednak, jeśli chodzi o ubarwienie, obie płci ubarwione są dokładnie tak samo. Co ciekawe – w zależności od konkretnego myszołowa, upierzenie jest na tyle zmienne, że znalezienie dwóch takich samych ptaków jest dość skomplikowane. Upierzenie może mieć kolor ciemnobrunatny, jak i jasnobrunatny, Częścią wspólną, pojawiającą się u wielu ptaków, jest szary nalot na piórach.

Pożywienie
Myszołów przede wszystkim zjada drobne kręgowce – nie tylko myszy, jakby nazwa ptaka mogła na to wskazywać, ale również inne zwierzęta – małe ptaki, krety, a nawet bezkręgowce – ślimaki i dżdżownice. Najczęściej poluje na swoje ofiary na ziemi, choć zdarza się, że wypatruje je z powietrza i łapie, atakując z góry. Praktycznie nigdy nie decyduje się na atakowanie w powietrzu.

Lęgi
Samica myszołowa wyprowadza w ciągu roku tylko jeden lęg. Składa 3-4 jaj, które wysiaduje przez około 35 dni. Po wykluciu młodych, dokarmia je zarówno samiec, jak i samica. Młode pozostają w gnieździe przez około 50 dni. Później opuszczają je, jednak przez pewien czas rodzice jeszcze podejmują się opieki nad nimi.

Myszołów jest objęty w naszym kraju całkowitą ochroną gatunkową.