makolagwa1

makolagwa2

makolagwa3

Makolągwa to dość powszechnie występujący ptak, należący do rodziny łuszczaków.

Występowanie
Makolągwa jest ptakiem częściowo wędrownym, występującym powszechnie na znacznym obszarze Europy, w Azji, na Wyspach Kanaryjskich, a nawet w Izraelu. Ptaki z zimniejszych rejonów świata, są ptakami wędrownymi i migrują w okresie zimowym, jednak przeważnie na niewielkie odległości.

W zależności od rejonu występowania, można wyróżnić szereg podgatunków tych ptaków.

Makolągwa nie występuje wewnątrz lasów, powszechnie jednak bytuje w okolicach zadrzewień śródpolnych, w skupiskach krzewów i na obrzeżach lasów. Ptaki tego gatunku można spotkać również w parkach, jednak unika parków miejskich. Żyje w okolicach skupisk ludzkich.

Swoje gniazda makolągwy budują w miejscach dobrze nasłonecznionych, głównie na drzewie, na wysokości około 2 metrów. Bardzo często na miejsce gniazda, makolągwa wybiera krzewy – mogą to być krzewy bukszpanu, głogu, jałowca lub innych gatunków. Konstrukcja gniazda opiera się na gałązkach, korzonkach i innych tego typu elementach, poprzetykanych miękkimi elementami takimi jak mech, trawy, siano, inne elementy roślin. Bardzo często na jednym drzewie czy krzaku, można spotkać kilka a nawet kilkanaście gniazd.Wygląd
Makolągwa to ptak stosunkowo niewielki – długość ciała to około 13 cm, rozpiętość skrzydeł to 23 cm. Upierzenie makolągwy jest wielobarwne, jednak nie są to barwy bardzo jaskrawe. Przeważają kolory – jasno i ciemnobrązowy, czarny, w okresie godowym również czerwony. Samica i samiec upierzone są podobnie, aczkolwiek można pomiędzy nimi znaleźć rożnice.

Pożywienie
Makolągwa odżywia się przede wszystkim nasionami różnego rodzaju roślin – od nasion szczawiu, po nasiona róznych gatunków krzewów. Często sięga również po pokarm pochodzenia zwierzęcego, decydując się na zjadanie owadów, bezkręgowców i niektórych pajęczaków. Zdobywając pożywienie, makolągwy nierzadko skupiają się w grupy o znacznej ilości. Niekiedy dołączają do grup innych ptaków.

Lęgi
Samica makolągwy wyprowadza 2 lub nawet 3 lęgi w roku. W każdym składa 5 do 6 jaj, wysiadując je przez około 13 dni. Młode pozostają w gnieździe przez 2 tygodnie, w tym czasie są karmione zarówno przez samca jak i samice ptaka. Po tym czasie wylatują z gniazda.

Makolągwa jest gatunkiem, który jest objęty w naszym kraju ścisłą ochroną gatunkową.